AKTUALITY/ OZNAMY

Veľká noc 2019

18.04.2019 | admin

Všetkým občanom prajeme príjemné a pokojné prežitie Veľkonočných sviatkov!

Zobraziť celý text »

Zápis detí do MŠ na školský rok 2019/2020

18.04.2019 | admin

Riaditeľka Materskej školy v Dulove oznamuje rodičom, že zápis detí do materskej školy na školský rok 2019/2020 sa uskutoční 2. mája 2019 v budove MŠ.

Zobraziť celý text »

Úradné hodiny obecného úradu počas Veľkonočných sviatkov 2019

17.04.2019 | admin

Oznamujeme úradné hodiny obecného úradu v Dulove počas Veľkonočných sviatkov 2019.

Zobraziť celý text »

Voľby do Európskeho parlamentu - Zverejnenie emailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

08.04.2019 | admin

Na základe Harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb do Európskeho parlamentu zverejňujeme emailovú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu.

Zobraziť celý text »

Výsledky II. kola voľby prezidenta Slovenskej republiky

30.03.2019 | admin

Okrsková volebná komisia v Dulove oznamuje výsledky II. kola voľby prezidenta Slovenskej republiky v okrsku č. 1 v obci Dulov.

Zobraziť celý text »

Povinnosť zabezpečiť trvalé označenie psa transpondérom - Čipovanie

25.03.2019 | admin

Regionálna veterinárna a potravinová správa upozorňuje občanov na povinnosť zabezpečiť trvalé označenie psa transpondérom - čipovanie.

Zobraziť celý text »

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018 - Zverejnenie

25.02.2019 | admin

Obec Dulov, zastúpená starostom Ing. Šamajom v zmysle zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov zverejňuje úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018 na území obce Dulov.

Zobraziť celý text »

Ponuka práce - Vedúca školskej jedálne

21.02.2019 | admin

Základná a Materská škola Hugolína Gavloviča v Pruskom ponúka voľné pracovné miesto na pozícií "Vedúca školskej jedálne" s termínom nástupu 1. septembra 2019. Požadované dokumenty je potrebné zaslať alebo osobne doručiť na adresu školy do 31. mája 2019.

Zobraziť celý text »

Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

18.02.2019 | admin

Štátna veterinárna a potravinová správa SR podľa § 6 ods. 2 písm. p) zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov usmerňuje postup registrácie chovov s maximálne jedným kusom ošípanej určenej na domácu spotrebu.

Zobraziť celý text »

Voľby do Európskeho parlamentu - Informácia pre voličov

04.02.2019 | admin

Podľa § 21 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva zverejňujeme informáciu pre voličov k voľbám do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať v sobotu 25. mája 2019.

Zobraziť celý text »

Zmena otváracích hodín

27.03.2018 | admin

Oznamujeme občanom, že vo štvrtok 29. marca 2018, bude Obecný úrad otvorený od 7.00 hod. do 12.00 hod.

Zobraziť celý text »

Vážení spoluobčania, milí návštevníci,

vítame Vás na internetovej stránke obce Dulov.

Vytvorením tejto internetovej stránky Vám chceme priblížiť minulosť, ale aj súčasnosť našej malej obce. Veríme, že Vám poskytneme zaujímavé informácie z jej histórie i súčasnosti, informácie zo športu, kultúry, školstva, záujmovej činnosti.

Niekoľko faktov na úvod

Dulov leží na Považí v Ilavskej kotline na pravej strane rieky Váh. Okolo obce Dulov sa rozprestiera rovina. Najnižší bod územia je 245 m.n.m., najvyšší 429 m.n.m. Do severozápadnej časti katastra obce zasahuje územie Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty. Z hľadiska administratívno-právneho patrí obec do okresu Ilava a Trenčianskeho samosprávneho kraja. Rozloha územia je 553,4 hektárov.

Obec Dulov vznikla v minulom storočí spojením dvoch častí – Dulova a Novej Vsi.

Doteraz prvá známa písomná zmienka o Dulove je z roku 1259 – vtedajší názov Dulow. Názov Dulov sa ustálil od roku 1927. Z územia Dulova zatiaľ nepoznáme výraznejšie archeologické nálezy. Hovoriť teda môžeme až o osídlení v historickej dobe. V roku 1259 sa už uvádza „terra Dulo“ (zem Dulov). Dulov bol typickou zemianskou dedinou, od začiatku ho vlastnili viaceré zemianske rody.

Od dávnych čias boli obyvateľmi Dulova Slováci, iba sem-tam tu našli domov ľudia z Moravy a dolných zemí.

Kontakty

Adresa: Obecný úrad, 018 52 Dulov 168

Starosta obce: Ing. Jozef Šamaj

Telefón: 042/447 1100, 042/471 0389

E-mail: obecdulov@stonline.sk

Web: www.dulov.sk

Úradné hodiny

Po:   07:00 - 15:30

Ut:   07:00 - 15:30

St:   07:00 - 17:00

Št:   07:00 - 15:30

Pi:   07:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:45

Adresár inštitúcií

Miestna akčná skupina Vršatec
web: http://www.masvrsatec.sk

Cintorín Dulov
web: http://www.dulov.cintoriny.sk/

Turistický portál MAS Vršatec
web: http://www.turista.masvrsatec.sk

Trenčiansky samosprávny kraj
web: http://www.tsk.sk

Ústredný portál verejnej správy
web: http://www.portal.gov.sk

Katastrálny portál
web: http://www.katasterportal.sk

Cestovné poriadky SAD a ŽSR
web: http://www.cp.sk

Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom autora.