AKTUALITY/ OZNAMY

Pozvánka na koncert

15.10.2018 | admin

Kultúrne stredisko Opatová Vás srdečne pozýva na exkluzívny koncert - umelci z Londýna a zo Slovenska, ktorý sa uskutoční 21.10.2018 o 18.00 hod. v Kaviarni Sládkovič v Trenčíne. Vstupné je dobrovoľno-ľubovoľné.

Zobraziť celý text »

Pozvánka na folklórnu veselicu

15.10.2018 | admin

Kultúrne stredisko Opatová Vás srdečne pozýva na Folklórnu veselicu, ktorá sa uskutoční 27.10.2018 o 19.00 hod. v Posádkovom klube armády (ODA) v Trenčíne. Do tanca hrajú: ĽH Petra Obucha a Pajtáši z Moravy. Kroje nie sú podmienkou. Všetci ste pozvaní.

Zobraziť celý text »

Verejná vyhláška - Zverejnenie registra pôvodného stavu

11.10.2018 | admin

Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor, zverejňuje register pôvodného stavu v obvode projektu JPÚ v časti extravilánu katastrálneho územia Dulov, lokalita Hrubá Niva. Do RPS je možné nahliadnuť v čase zverejnenia na Obecnom úrade v Dulove po dobu 30 dní. Proti údajom uvedeným v RPS môžu účastníci podať písomné námietky na Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor v lehote do 30 dní od ich zverejnenia.

Zobraziť celý text »

Jesenná kvapka krvi na Úrade TSK

08.10.2018 | admin

Trenčiansky samosprávy kraj dá 20. novembra 2018 všetkým pravidelným darcom krvi i prípadným smelým prvodarcom šancu po ôsmy krát v tomto roku darovať krv. Neváhajte a zúčastnite sa Jesennej kvapky krvi na Úrade TSK.

Zobraziť celý text »

Oznámenie o vykonaní štátneho dozoru v lesoch

08.10.2018 | admin

Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor, ako príslušný orgán štátnej správy lesného hospodárstva oznamuje, že vykoná štátny dozor v lesoch v lesnom celku Lednické Rovne v lesných dielcoch 247 A a 247 B v k.ú. Dulov. Začiatok výkonu dozoru určil Okresný úrad na deň 25. októbra 2018 (štvrtok) so začiatkom o 9.00 hod. pred Obecným úradom v Dulove.

Zobraziť celý text »

Oznámenie o čase a mieste konania volieb do orgánov samosprávy obcí

04.10.2018 | admin

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa budú konať 10. novembra 2018 od 7.00 do 22.00 hod. v zasadačke obecného úradu v Dulove.

Zobraziť celý text »

Beh okolo Dulova 2018

01.10.2018 | admin

Srdečne Vás pozývame na 48. ročník Behu okolo Dulova, ktorý sa uskutoční v nedeľu 21. októbra 2018.

Zobraziť celý text »

Odpočet elektrickej energie

01.10.2018 | admin

V termíne od 1.10.2018 do 25.10.2018 bude v obci prebiehať odpočet elektrickej energie.

Zobraziť celý text »

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu a poslancov Obecného zastupiteľstva v Dulove

25.09.2018 | admin

Obec Dulov zverejňuje podľa § 173 ods. 2 a § 178 ods. 2 zákona 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva zoznam kandidátov zaregistrovaných pre voľby starostu a poslancov Obecného zastupiteľstva v Dulove.

Zobraziť celý text »

Vymenovanie zapisovateľa miestnej a okrskovej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018

28.08.2018 | admin

Starosta obce v súvislosti s Harmonogramom organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 vymenoval zapisovateľa miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie. V súvislosti s harmonogramom oznamujeme adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie.

Zobraziť celý text »

Informácia o počte obyvateľov

10.08.2018 | admin

V súvislosti s plnením harmonogramu OTZ volieb do orgánov samosprávy obcí obec zverejňuje počet obyvateľov k 1.8.2018.

Zobraziť celý text »

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu

08.08.2018 | admin

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí určilo počet poslancov Obecného zastupiteľstva v budúcom volebnom období 2018-2022.

Zobraziť celý text »

Informácie pre voliča

10.07.2018 | admin

V zmysle § 21 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme Informácie pre voliča o práve voliť a byť volený a o spôsobe hlasovania v nadchádzajúcich voľbách do orgánov samosprávy obcí.

Zobraziť celý text »

Rozhodnutie predsedu NRSR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

10.07.2018 | admin

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa budú konať 10. novembra 2018.

Zobraziť celý text »

Zmena otváracích hodín

27.03.2018 | admin

Oznamujeme občanom, že vo štvrtok 29. marca 2018, bude Obecný úrad otvorený od 7.00 hod. do 12.00 hod.

Zobraziť celý text »

Vážení spoluobčania, milí návštevníci,

vítame Vás na internetovej stránke obce Dulov.

Vytvorením tejto internetovej stránky Vám chceme priblížiť minulosť, ale aj súčasnosť našej malej obce. Veríme, že Vám poskytneme zaujímavé informácie z jej histórie i súčasnosti, informácie zo športu, kultúry, školstva, záujmovej činnosti.

Niekoľko faktov na úvod

Dulov leží na Považí v Ilavskej kotline na pravej strane rieky Váh. Okolo obce Dulov sa rozprestiera rovina. Najnižší bod územia je 245 m.n.m., najvyšší 429 m.n.m. Do severozápadnej časti katastra obce zasahuje územie Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty. Z hľadiska administratívno-právneho patrí obec do okresu Ilava a Trenčianskeho samosprávneho kraja. Rozloha územia je 553,4 hektárov.

Obec Dulov vznikla v minulom storočí spojením dvoch častí – Dulova a Novej Vsi.

Doteraz prvá známa písomná zmienka o Dulove je z roku 1259 – vtedajší názov Dulow. Názov Dulov sa ustálil od roku 1927. Z územia Dulova zatiaľ nepoznáme výraznejšie archeologické nálezy. Hovoriť teda môžeme až o osídlení v historickej dobe. V roku 1259 sa už uvádza „terra Dulo“ (zem Dulov). Dulov bol typickou zemianskou dedinou, od začiatku ho vlastnili viaceré zemianske rody.

Od dávnych čias boli obyvateľmi Dulova Slováci, iba sem-tam tu našli domov ľudia z Moravy a dolných zemí.

Kontakty

Adresa: Obecný úrad, 018 52 Dulov 168

Starosta obce: Ing. Jozef Šamaj

Telefón: 042/447 1100, 042/471 0389

E-mail: obecdulov@stonline.sk

Web: www.dulov.sk

Úradné hodiny

Po:   07:00 - 15:30

Ut:   07:00 - 15:30

St:   07:00 - 17:00

Št:   07:00 - 15:30

Pi:   07:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:45

Adresár inštitúcií

Miestna akčná skupina Vršatec
web: http://www.masvrsatec.sk

Cintorín Dulov
web: http://www.dulov.cintoriny.sk/

Turistický portál MAS Vršatec
web: http://www.turista.masvrsatec.sk

Trenčiansky samosprávny kraj
web: http://www.tsk.sk

Ústredný portál verejnej správy
web: http://www.portal.gov.sk

Katastrálny portál
web: http://www.katasterportal.sk

Cestovné poriadky SAD a ŽSR
web: http://www.cp.sk

Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom autora.