AKTUALITY/ OZNAMY

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 2018

11.11.2018 | admin

Miesta volebná komisia pre voľby do orgánov samosprávy obcí zverejňuje výsledky volieb vo volebnom obvode v obci Dulov.

Zobraziť celý text »

Návrh rozpočtu na roky 2019-2021

10.11.2018 | admin

Obecný úrad v Dulove zostavil návrh rozpočtu obce na roky 2019-2021. Návrh rozpočtu bude prejednávať Obecné zastupiteľstvo v Dulove na svojom zasadnutí dňa 27.11.2018. Návrh rozpočtu je zverejnený od 10. novembra 2018 v zmysle § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. v platnom znení.

Zobraziť celý text »

Rozhodnutie o schválení všeobecných zásad funkčného usporiadania územia

05.11.2018 | admin

Okresný úrad v Trenčíne, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán o pozemkových úpravách zverejňuje rozhodnutie o schválení všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v projekte jednoduchých pozemkových úprav v časti extravilánu k.ú. Dulov, lokalita Hrubá Niva. Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho oznámenia.

Zobraziť celý text »

Výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy v Dulove

05.11.2018 | admin

Obec Dulov v zmysle zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona 552/2003 Z.z o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy v Dulove.

Zobraziť celý text »

Systém nakladania s odpadom oddelene vyzbieraným z komunálnych odpadov v obci

25.10.2018 | admin

Organizácia zodpovednosti výrobcov ELEKOS je neziskovým združením právnických osôb a v našej obci zabezpečuje triedený zber papiera, plastov, skla, kovov resp. kovových obalov a VKM.

Zobraziť celý text »

Vyhodnotenie 48. ročníka Behu okolo Dulova

25.10.2018 | admin

V nedeľu 21. októbra 2018 sa konal 48. ročník Behu okolo Dulova. Bežalo sa v 18 vekových kategóriách. Celkovo sa pretekov zúčastnilo 313 pretekárov.

Zobraziť celý text »

Jesenná kvapka krvi na Úrade TSK

08.10.2018 | admin

Trenčiansky samosprávy kraj dá 20. novembra 2018 všetkým pravidelným darcom krvi i prípadným smelým prvodarcom šancu po ôsmy krát v tomto roku darovať krv. Neváhajte a zúčastnite sa Jesennej kvapky krvi na Úrade TSK.

Zobraziť celý text »

Zmena otváracích hodín

27.03.2018 | admin

Oznamujeme občanom, že vo štvrtok 29. marca 2018, bude Obecný úrad otvorený od 7.00 hod. do 12.00 hod.

Zobraziť celý text »

Vážení spoluobčania, milí návštevníci,

vítame Vás na internetovej stránke obce Dulov.

Vytvorením tejto internetovej stránky Vám chceme priblížiť minulosť, ale aj súčasnosť našej malej obce. Veríme, že Vám poskytneme zaujímavé informácie z jej histórie i súčasnosti, informácie zo športu, kultúry, školstva, záujmovej činnosti.

Niekoľko faktov na úvod

Dulov leží na Považí v Ilavskej kotline na pravej strane rieky Váh. Okolo obce Dulov sa rozprestiera rovina. Najnižší bod územia je 245 m.n.m., najvyšší 429 m.n.m. Do severozápadnej časti katastra obce zasahuje územie Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty. Z hľadiska administratívno-právneho patrí obec do okresu Ilava a Trenčianskeho samosprávneho kraja. Rozloha územia je 553,4 hektárov.

Obec Dulov vznikla v minulom storočí spojením dvoch častí – Dulova a Novej Vsi.

Doteraz prvá známa písomná zmienka o Dulove je z roku 1259 – vtedajší názov Dulow. Názov Dulov sa ustálil od roku 1927. Z územia Dulova zatiaľ nepoznáme výraznejšie archeologické nálezy. Hovoriť teda môžeme až o osídlení v historickej dobe. V roku 1259 sa už uvádza „terra Dulo“ (zem Dulov). Dulov bol typickou zemianskou dedinou, od začiatku ho vlastnili viaceré zemianske rody.

Od dávnych čias boli obyvateľmi Dulova Slováci, iba sem-tam tu našli domov ľudia z Moravy a dolných zemí.

Kontakty

Adresa: Obecný úrad, 018 52 Dulov 168

Starosta obce: Ing. Jozef Šamaj

Telefón: 042/447 1100, 042/471 0389

E-mail: obecdulov@stonline.sk

Web: www.dulov.sk

Úradné hodiny

Po:   07:00 - 15:30

Ut:   07:00 - 15:30

St:   07:00 - 17:00

Št:   07:00 - 15:30

Pi:   07:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:45

Adresár inštitúcií

Miestna akčná skupina Vršatec
web: http://www.masvrsatec.sk

Cintorín Dulov
web: http://www.dulov.cintoriny.sk/

Turistický portál MAS Vršatec
web: http://www.turista.masvrsatec.sk

Trenčiansky samosprávny kraj
web: http://www.tsk.sk

Ústredný portál verejnej správy
web: http://www.portal.gov.sk

Katastrálny portál
web: http://www.katasterportal.sk

Cestovné poriadky SAD a ŽSR
web: http://www.cp.sk

Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom autora.