AKTUALITY/ OZNAMY

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 28.10.

28.09.2016 | admin

Oznamujeme prerušenie distribúcie elektrickej energie v časti obce v piatok 28.10.2016.

Zobraziť celý text »

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 26.10.

28.09.2016 | admin

Oznamujeme prerušenie distribúcie elektrickej energie v časti obce obce dňa 26.10.2016

Zobraziť celý text »

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 30.9.

28.09.2016 | admin

Oznamujeme prerušenie distribúcie elektrickej energie v časti obce v piatok 30.9.2016.

Zobraziť celý text »

Michalské hody na Lednických Rovniach

27.09.2016 | admin

Obec Lednické Rovne Vás pozýva na Michalské hody.

Zobraziť celý text »

Zámer predaja nehnuteľného majetku obce Dulov

22.09.2016 | admin

Obec Dulov na základe Uznesenia Obecného zastupiteľstva č. 27/2016, zo dňa 20. septembra 2016 v súlade s § 9a ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať obecný nehnuteľný majetok v lokalite "podnikateľský areál a súvisiaca poľná cesta"

Zobraziť celý text »

Oznámenie o začatí obstarávanie Územného plánu obce Dulov

07.09.2016 | admin

Obec Dulov, ako príslušný orgán územného plánovania v súlade s ustanovením § 19b ods. 1) písm. a) zákona č. 50/1976 Z.z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) oznamuje verejnosti, fyzickým a právnickým osobám začatie obstarávanie Územného plánu obce Dulov. Navrhované zámery, požiadavky a podklady môžete predložiť písomne najneskôr do 30 dní odo dňa oznámenia na Obecný úrad v Dulove.

Zobraziť celý text »

Oznámenie o prerušení distribúcie eletkriny

26.08.2016 | admin

Oznamujeme občanom prerušenie distribúcie elektrickej energie v piatok 30. septembra 2016.

Zobraziť celý text »

Oznámenie o záverečnom stanovisku

22.08.2016 | admin

V zmysle § 14 ods. 5 zákona č. 24/2006 oznamujeme, že nám bolo dňa 19.8.2016 doručené záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu "Územný plán obce Pruské".

Zobraziť celý text »

Výzva TSK

10.08.2016 | admin

Trenčiansky samosprávny kraj v Trenčíne vyzýva vlastníkov - záujemcov o predaj nehnuteľností pozemkov na predloženie cenovej ponuky.

Zobraziť celý text »

Beh okolo Dulova 2016

04.08.2016 | admin

Elektronická registrácia bežcov na 46. ročník Behu okolo Dulova je spustená!

Zobraziť celý text »

Využívanie multifunkčného ihriska

22.04.2016 | admin

Obecný úrad oznamuje spôsob využívania multifunkčného ihriska ...

Zobraziť celý text »

Zubná pohotovost

13.04.2016 | admin

Od 1.4.2016 zabezpečuje zubnú pohotovosť pre občanov zo spádovej oblasti Púchov, Považská Bystrica a Ilava spoločnosť 3X-DENT s.r.o. Nová centralizovaná ambulancia špecializovanej zubno-lekárskej služby prvej pomoci sa nachádza v budove NsP ZDRAVIE Púchov (Pod Lachovcom 1727/55, 020 01 Púchov) na 4. poschodí. Zubná pohotovosť je otvorená v dni pracovného pokoja (víkendy a sviatky) v ordinačných hodinách od 8:00 do 14:00hod. Tel. kontakt: 042/4605313

Zobraziť celý text »

Zber TETRA PAKOV

08.04.2016 | admin

Oznamujeme občanom, že obec zabezpečila zber Tetra Pakov. Spôsob zberu ...

Zobraziť celý text »

Zber použitých jedlých olejov z domácností

01.04.2016 | admin

Oznamujeme, že obec zabezpečuje zber použitých jedlých olejov z domácností.

Zobraziť celý text »

Vývoz komunálneho odpadu v roku 2016

04.01.2016 | admin

Oznamujeme, že vývoz komunálneho odpadu z našej obce bude realizovaný každý párny týždeň v utorok.

Zobraziť celý text »

Zber plastov 2016

04.01.2016 | admin

Oznamujeme termíny zberu plastov v roku 2016.

Zobraziť celý text »

Vážení spoluobčania, milí návštevníci,

vítame Vás na internetovej stránke obce Dulov.

Vytvorením tejto internetovej stránky Vám chceme priblížiť minulosť, ale aj súčasnosť našej malej obce. Veríme, že Vám poskytneme zaujímavé informácie z jej histórie i súčasnosti, informácie zo športu, kultúry, školstva, záujmovej činnosti.

Niekoľko faktov na úvod

Dulov leží na Považí v Ilavskej kotline na pravej strane rieky Váh. Okolo obce Dulov sa rozprestiera rovina. Najnižší bod územia je 245 m.n.m., najvyšší 429 m.n.m. Do severozápadnej časti katastra obce zasahuje územie Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty. Z hľadiska administratívno-právneho patrí obec do okresu Ilava a Trenčianskeho samosprávneho kraja. Rozloha územia je 553,4 hektárov.

Obec Dulov vznikla v minulom storočí spojením dvoch častí – Dulova a Novej Vsi.

Doteraz prvá známa písomná zmienka o Dulove je z roku 1259 – vtedajší názov Dulow. Názov Dulov sa ustálil od roku 1927. Z územia Dulova zatiaľ nepoznáme výraznejšie archeologické nálezy. Hovoriť teda môžeme až o osídlení v historickej dobe. V roku 1259 sa už uvádza „terra Dulo“ (zem Dulov). Dulov bol typickou zemianskou dedinou, od začiatku ho vlastnili viaceré zemianske rody.

Od dávnych čias boli obyvateľmi Dulova Slováci, iba sem-tam tu našli domov ľudia z Moravy a dolných zemí.

Kontakty

Adresa: Obecný úrad, 018 52 Dulov 168

Starosta obce: Ing. Jozef Šamaj

Telefón: 042/ 447 1100

E-mail: obecdulov@stonline.sk

Web: www.dulov.sk

Úradné hodiny

Po:   07:00 - 15:30

Ut:   07:00 - 15:30

St:   07:00 - 17:00

Št:   07:00 - 15:30

Pi:   07:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:45

Adresár inštitúcií

Miestna akčná skupina Vršatec
web: http://www.masvrsatec.sk

Turistický portál MAS Vršatec
web: http://www.turista.masvrsatec.sk

Trenčiansky samosprávny kraj
web: http://www.tsk.sk

Ústredný portál verejnej správy
web: http://www.portal.gov.sk

Katastrálny portál
web: http://www.katasterportal.sk

Cestovné poriadky SAD a ŽSR
web: http://www.cp.sk

Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom autora.