AKTUALITY/ OZNAMY

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017

18.08.2017 | admin

Zobraziť celý text »

Pozvánka na hodové oslavy v Košeci

14.08.2017 | admin

Obec Košeca Vás pri príležitosti 745. výročia prvej písomnej zmienky o obci srdečne pozýva na hodové oslavy, ktoré sa budú konať 19. - 21. augusta 2017. V sobotu sa v športovom areáli v Košeci uskutoční Deň s MUFUZOU, celodenný vstup 2 €, deti zdarma. Oslavy budú pokračovať aj v nedeľu a v pondelok s bohatým programom.

Zobraziť celý text »

Výberové konanie na riaditeľa MŠ Horovce

02.08.2017 | admin

Obec Horovce vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy v Horovciach (bez právnej subjektivity).

Zobraziť celý text »

Oznámenie o začatí prerokovania a žiadosť o vydanie stanoviska k návrhu ZaD č.3 ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja

31.07.2017 | admin

Trenčiansky samosprávny kraj, ako orgán územného plánovania a obstarávateľ územno-plánovacej dokumentácie kraja oznamuje, že dňom 26.07.2017 začína prerokovanie Návrhu "Zmien a doplnkov č. 3 územného plánu veľkého územného celku Trenčianskeho samosprávneho kraja (ZaD č. 3 ÚPN VÚC TK)".

Zobraziť celý text »

Pozvánka na divadelné predstavenie

26.07.2017 | admin

Divadelný súbor Masky z Ilavy Vás srdečne pozýva na bláznivú komédiu "Kde je vaša teta?". Predstavenie sa uskutoční 20. augusta 2017, t.j. v nedeľu, o 19.00 hod. v Kultúrnom dome v Dulove. Vstupné je dobrovoľné.

Zobraziť celý text »

Ponuka práce

19.07.2017 | admin

Obecný úrad v Tuchyni príjme do zamestnania od 1. septembra 2017 učiteľku do Materskej školy.

Zobraziť celý text »

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

04.07.2017 | admin

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov.

Zobraziť celý text »

Informácie pre voliča

03.07.2017 | admin

Zobraziť celý text »

Rozhodnutie predsedu NRSR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov

03.07.2017 | admin

Zobraziť celý text »

Zvoz plastov 2. polrok 2017

30.06.2017 | admin

Oznamujeme termíny zberu plastov v 2. polroku 2017.

Zobraziť celý text »

Otváracie hodiny COOP Jednota počas leta

19.06.2017 | admin

COOP Jednota Trenčín oznamuje zmenu otváracích hodín predajne v Dulove počas leta.

Zobraziť celý text »

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru upozorňuje

05.04.2017 | admin

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru upozorňuje na možný vznik požiarov v prírodnom prostredí a na dodržiavanie povinností, ktoré im vyplývajú zo zákona o ochrane pred požiarmi.

Zobraziť celý text »

Vážení spoluobčania, milí návštevníci,

vítame Vás na internetovej stránke obce Dulov.

Vytvorením tejto internetovej stránky Vám chceme priblížiť minulosť, ale aj súčasnosť našej malej obce. Veríme, že Vám poskytneme zaujímavé informácie z jej histórie i súčasnosti, informácie zo športu, kultúry, školstva, záujmovej činnosti.

Niekoľko faktov na úvod

Dulov leží na Považí v Ilavskej kotline na pravej strane rieky Váh. Okolo obce Dulov sa rozprestiera rovina. Najnižší bod územia je 245 m.n.m., najvyšší 429 m.n.m. Do severozápadnej časti katastra obce zasahuje územie Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty. Z hľadiska administratívno-právneho patrí obec do okresu Ilava a Trenčianskeho samosprávneho kraja. Rozloha územia je 553,4 hektárov.

Obec Dulov vznikla v minulom storočí spojením dvoch častí – Dulova a Novej Vsi.

Doteraz prvá známa písomná zmienka o Dulove je z roku 1259 – vtedajší názov Dulow. Názov Dulov sa ustálil od roku 1927. Z územia Dulova zatiaľ nepoznáme výraznejšie archeologické nálezy. Hovoriť teda môžeme až o osídlení v historickej dobe. V roku 1259 sa už uvádza „terra Dulo“ (zem Dulov). Dulov bol typickou zemianskou dedinou, od začiatku ho vlastnili viaceré zemianske rody.

Od dávnych čias boli obyvateľmi Dulova Slováci, iba sem-tam tu našli domov ľudia z Moravy a dolných zemí.

Kontakty

Adresa: Obecný úrad, 018 52 Dulov 168

Starosta obce: Ing. Jozef Šamaj

Telefón: 042/ 447 1100, 0948 949 848

E-mail: obecdulov@stonline.sk

Web: www.dulov.sk

Úradné hodiny

Po:   07:00 - 15:30

Ut:   07:00 - 15:30

St:   07:00 - 17:00

Št:   07:00 - 15:30

Pi:   07:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:45

Adresár inštitúcií

Miestna akčná skupina Vršatec
web: http://www.masvrsatec.sk

Turistický portál MAS Vršatec
web: http://www.turista.masvrsatec.sk

Trenčiansky samosprávny kraj
web: http://www.tsk.sk

Ústredný portál verejnej správy
web: http://www.portal.gov.sk

Katastrálny portál
web: http://www.katasterportal.sk

Cestovné poriadky SAD a ŽSR
web: http://www.cp.sk

Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom autora.