AKTUALITY/ OZNAMY

Návrh Dodatku č.4 k VZN č. 3/2015

18.05.2022 | admin

Obecný úrad v Dulove pripravil návrh Dodatku č. 4 k VZN č. 3/2015 , ktorým sa určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základne škole a výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských zariadení v obci Dulov . Dodatkom č. 4 sa zvyšuje príspevok na stravu v školskej jedálni a výdajnej školskej jedálni v zmysle Finančných pásiem na nákup potravín stanovených Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Obec bola nútená príspevok na stravu upraviť vzhľadom na nárast cien potravín od januára 2022 a povinnosti pokryť výdavky na nákup potravín príspevkom na stravu. Návrh VZN je zverejnený na verejnej tabuli a webovom sídle obce od 18.mája 2022, kedy začína aj lehota na pripomienkovanie. Ukončenie lehoty na pripomienkovanie je 29. mája 2022. Návrh dodatku sa bude prejednávať na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Zobraziť celý text »

Záverečný účet obce Dulov za rok 2021

18.05.2022 | admin

Záverečný účet obce Dulov za rok 2021 obsahuje údaje o rozpočtovom hospodárení obce v zmysle § 16 zákona č. 583/20047 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov. Záverečný účet prejedná obecné zastupiteľstvo na svojom najbližšom zasadnutí. Od dátumu zverejnenia do 29. mája 2022 je možné sa k záverečnému účtu vyjadriť.

Zobraziť celý text »

Nemocnica s poliklinikou Ilava

09.05.2022 | admin

Zobraziť celý text »

Oznámenie o doručení zásielky

09.05.2022 | admin

Zobraziť celý text »

Vývoz komunálneho odpadu

07.04.2022 | admin

Obecný úrad oznamuje, že v piatok 08.04.2022 bude v obci prebiehať zber komunálneho odpadu. Smetné nádoby označené žetónom vyložte pred svoje rodinné domy. Vyvezené budú len nádoby označené žetónom, vrecia s odpadom položené vedľa smetných nádob musia byť označené tiež žetónom alebo nebudú vyvezené.

Zobraziť celý text »

Zmena otváracích hodín

27.03.2018 | admin

Oznamujeme občanom, že vo štvrtok 29. marca 2018, bude Obecný úrad otvorený od 7.00 hod. do 12.00 hod.

Zobraziť celý text »

Vážení spoluobčania, milí návštevníci,

vítame Vás na internetovej stránke obce Dulov.

Vytvorením tejto internetovej stránky Vám chceme priblížiť minulosť, ale aj súčasnosť našej malej obce. Veríme, že Vám poskytneme zaujímavé informácie z jej histórie i súčasnosti, informácie zo športu, kultúry, školstva, záujmovej činnosti.

Niekoľko faktov na úvod

Dulov leží na Považí v Ilavskej kotline na pravej strane rieky Váh. Okolo obce Dulov sa rozprestiera rovina. Najnižší bod územia je 245 m.n.m., najvyšší 429 m.n.m. Do severozápadnej časti katastra obce zasahuje územie Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty. Z hľadiska administratívno-právneho patrí obec do okresu Ilava a Trenčianskeho samosprávneho kraja. Rozloha územia je 553,4 hektárov.

Obec Dulov vznikla v minulom storočí spojením dvoch častí – Dulova a Novej Vsi.

Doteraz prvá známa písomná zmienka o Dulove je z roku 1259 – vtedajší názov Dulow. Názov Dulov sa ustálil od roku 1927. Z územia Dulova zatiaľ nepoznáme výraznejšie archeologické nálezy. Hovoriť teda môžeme až o osídlení v historickej dobe. V roku 1259 sa už uvádza „terra Dulo“ (zem Dulov). Dulov bol typickou zemianskou dedinou, od začiatku ho vlastnili viaceré zemianske rody.

Od dávnych čias boli obyvateľmi Dulova Slováci, iba sem-tam tu našli domov ľudia z Moravy a dolných zemí.

Kontakty

Adresa: Obecný úrad, 018 52 Dulov 168

Starosta obce: Ing. Jozef Šamaj

Telefón: 042/447 1100, 042/471 0389

E-mail: obec@dulov.sk

Web: www.dulov.sk

Úradné hodiny

Po:   07:00 - 15:30

Ut:   07:00 - 15:30

St:   07:00 - 17:00

Št:   07:00 - 15:30

Pi:   07:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:45

Adresár inštitúcií

Miestna akčná skupina Vršatec
web: http://www.masvrsatec.sk

Cintorín Dulov
web: http://www.dulov.cintoriny.sk/

Turistický portál MAS Vršatec
web: http://www.turista.masvrsatec.sk

Trenčiansky samosprávny kraj
web: http://www.tsk.sk

Ústredný portál verejnej správy
web: http://www.portal.gov.sk

Katastrálny portál
web: http://www.katasterportal.sk

Cestovné poriadky SAD a ŽSR
web: http://www.cp.sk

Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom autora.