AKTUALITY/ OZNAMY

Územný plán obce Košeca - Správa o hodnotení

17.05.2018 | admin

Obstarávateľ, obec Košeca v zastúpení Mgr. Radomírom Brtáňom - starostom obce, doručil Okresnému úrad v Ilave, odboru starostlivosti o ŽP Správu o hodnotení strategického dokumentu "Územný plán obce Košeca" spolu s konceptom strategického dokumentu. Obec Dulov, ako dotknutá obec informuje svojich občanov, že do uvedených dokladov možno nahliadnuť, robiť výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Obecnom úrade v Dulove počas úradných hodín po dobu 21 dní. Svoje písomné stanoviská s správe o hodnotení a návrhu strategického dokumentu môžete doručiť do 21 dní na adresu: Okresný úrad Ilava, Odbor starostlivosti o ŽP, Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava.

Zobraziť celý text »

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

16.05.2018 | admin

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Trenčíne odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov od 16. mája 2018 od 8.00 hod.

Zobraziť celý text »

Pozvánka na premiéru predstavenia "Zmierlivé dobrodružstvo"

14.05.2018 | admin

Divadelný súbor "Masky z Ilavy" uvádza pôvabnú folklórnu komédiu spracovanú na námet Jána Palárika v réžií Janky Trenčanovej pod názvom "Zmierlivé dobrodružstvo". Predstavenie sa uskutoční v nedeľu 27. mája 2018 v Dome kultúry v Ilave. Vstupné je dobrovoľné.

Zobraziť celý text »

Úplná uzávierka železničného priestestia v Pruskom

14.05.2018 | admin

Oznamujeme Vám, že v termíne od 21.05.2018 - 26.05.2018 bude v obci Pruské úplná uzávierka železničného priecestia na ceste II/574 v smere Pruské - Ilava z dôvodu realizácie opravy železničného priecestia.

Zobraziť celý text »

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

04.05.2018 | admin

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov.

Zobraziť celý text »

Výberové konanie na riaditeľa ZŠ s MŠ Pruské

23.04.2018 | admin

Obec Pruské vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou Hugolína Gavloviča v Pruskom s nástupom od 27.08.2018. Termín podania prihlášky: 28.05.2018 do 12.00 hod. do podateľne Obecného úradu v Pruskom.

Zobraziť celý text »

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru upozorňuje

09.04.2018 | admin

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne upozorňuje občanov na možný vznik požiarov v prírodnom prostredí a na dodržiavanie povinností, ktoré im vyplývajú zo zákona o ochrane pred požiarmi.

Zobraziť celý text »

Zmena otváracích hodín

27.03.2018 | admin

Oznamujeme občanom, že vo štvrtok 29. marca 2018, bude Obecný úrad otvorený od 7.00 hod. do 12.00 hod.

Zobraziť celý text »

Zvoz plastov 1. polrok 2018

21.12.2017 | admin

Oznamujeme orientačné termíny zberu plastov v 1. polroku 2018.

Zobraziť celý text »

Vážení spoluobčania, milí návštevníci,

vítame Vás na internetovej stránke obce Dulov.

Vytvorením tejto internetovej stránky Vám chceme priblížiť minulosť, ale aj súčasnosť našej malej obce. Veríme, že Vám poskytneme zaujímavé informácie z jej histórie i súčasnosti, informácie zo športu, kultúry, školstva, záujmovej činnosti.

Niekoľko faktov na úvod

Dulov leží na Považí v Ilavskej kotline na pravej strane rieky Váh. Okolo obce Dulov sa rozprestiera rovina. Najnižší bod územia je 245 m.n.m., najvyšší 429 m.n.m. Do severozápadnej časti katastra obce zasahuje územie Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty. Z hľadiska administratívno-právneho patrí obec do okresu Ilava a Trenčianskeho samosprávneho kraja. Rozloha územia je 553,4 hektárov.

Obec Dulov vznikla v minulom storočí spojením dvoch častí – Dulova a Novej Vsi.

Doteraz prvá známa písomná zmienka o Dulove je z roku 1259 – vtedajší názov Dulow. Názov Dulov sa ustálil od roku 1927. Z územia Dulova zatiaľ nepoznáme výraznejšie archeologické nálezy. Hovoriť teda môžeme až o osídlení v historickej dobe. V roku 1259 sa už uvádza „terra Dulo“ (zem Dulov). Dulov bol typickou zemianskou dedinou, od začiatku ho vlastnili viaceré zemianske rody.

Od dávnych čias boli obyvateľmi Dulova Slováci, iba sem-tam tu našli domov ľudia z Moravy a dolných zemí.

Kontakty

Adresa: Obecný úrad, 018 52 Dulov 168

Starosta obce: Ing. Jozef Šamaj

Telefón: 042/447 1100, 042/471 0389

E-mail: obecdulov@stonline.sk

Web: www.dulov.sk

Úradné hodiny

Po:   07:00 - 15:30

Ut:   07:00 - 15:30

St:   07:00 - 17:00

Št:   07:00 - 15:30

Pi:   07:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:45

Adresár inštitúcií

Miestna akčná skupina Vršatec
web: http://www.masvrsatec.sk

Cintorín Dulov
web: http://www.dulov.cintoriny.sk/

Turistický portál MAS Vršatec
web: http://www.turista.masvrsatec.sk

Trenčiansky samosprávny kraj
web: http://www.tsk.sk

Ústredný portál verejnej správy
web: http://www.portal.gov.sk

Katastrálny portál
web: http://www.katasterportal.sk

Cestovné poriadky SAD a ŽSR
web: http://www.cp.sk

Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom autora.