AKTUALITY/ OZNAMY

Zasadnutie OZ - Jún 2019

17.06.2019 | admin

Starosta obce Vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v stredu 19. júna 2019 o 19.00 hod. v zasadačke obecného úradu.

Zobraziť celý text »

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

17.06.2019 | admin

Oznamujeme občanom, že 4. júla 2019 v čase od 8.00 do 15.00 hod. bude v časti našej obce prerušená distribúcia elektriny, z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa Stredoslovenská distribučná, a. s.

Zobraziť celý text »

Oznámenie o uložení zásielky - Jún Mišovec I., II.

14.06.2019 | admin

Oznamujeme doručenie písomnosti občanovi.

Zobraziť celý text »

Zber plastov - Jún 2019

13.06.2019 | admin

Oznamujeme občanom, že v stredu 19. júna 2019 sa v našej obci uskutoční zber plastov.

Zobraziť celý text »

Výkup papiera - Jún 2019

13.06.2019 | admin

Oznamujeme občanom, že v utorok 18. júna 2019 sa v našej obci uskutoční výkup papiera.

Zobraziť celý text »

Oznámenie platnosti a platného znenia zásad pre umiestnenie nových pozemkov v obvode JPÚ - Verejná vyhláška

11.06.2019 | admin

Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán v zmysle § 5 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách oznamuje účastníkom konania verejnou vyhláškou, že zásady umiestnenia nových pozemkov v obvode projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti extravilánu katastrálneho územia Dulov, lokalita Hrubá Niva sú platné.

Zobraziť celý text »

Výberové konanie na riaditeľa MŠ Dulov

21.05.2019 | admin

Obec Dulov v zmysle zákona č. 596/2003 v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 552/2003 v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľ/riaditeľka Materskej školy v Dulove. Predpokladaný termín nástupu: 01.07.2019.

Zobraziť celý text »

Projekt eKasa - online napojenie pokladníc na finančnú správu

09.05.2019 | admin

Finančná správa spustila projekt eKasa. Ide o online napojenie pokladníc na finančnú správu. Nové povinnosti sa týkajú všetkých podnikateľov, ktorí evidujú tržbu. Podnikatelia musia svoje pokladnice upraviť alebo vymeniť a zapojiť sa do systému eKasa najneskôr od 1. júla 2019.

Zobraziť celý text »

Povinnosť zabezpečiť trvalé označenie psa transpondérom - Čipovanie

25.03.2019 | admin

Regionálna veterinárna a potravinová správa upozorňuje občanov na povinnosť zabezpečiť trvalé označenie psa transpondérom - čipovanie.

Zobraziť celý text »

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018 - Zverejnenie

25.02.2019 | admin

Obec Dulov, zastúpená starostom Ing. Šamajom v zmysle zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov zverejňuje úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018 na území obce Dulov.

Zobraziť celý text »

Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

18.02.2019 | admin

Štátna veterinárna a potravinová správa SR podľa § 6 ods. 2 písm. p) zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov usmerňuje postup registrácie chovov s maximálne jedným kusom ošípanej určenej na domácu spotrebu.

Zobraziť celý text »

Zmena otváracích hodín

27.03.2018 | admin

Oznamujeme občanom, že vo štvrtok 29. marca 2018, bude Obecný úrad otvorený od 7.00 hod. do 12.00 hod.

Zobraziť celý text »

Vážení spoluobčania, milí návštevníci,

vítame Vás na internetovej stránke obce Dulov.

Vytvorením tejto internetovej stránky Vám chceme priblížiť minulosť, ale aj súčasnosť našej malej obce. Veríme, že Vám poskytneme zaujímavé informácie z jej histórie i súčasnosti, informácie zo športu, kultúry, školstva, záujmovej činnosti.

Niekoľko faktov na úvod

Dulov leží na Považí v Ilavskej kotline na pravej strane rieky Váh. Okolo obce Dulov sa rozprestiera rovina. Najnižší bod územia je 245 m.n.m., najvyšší 429 m.n.m. Do severozápadnej časti katastra obce zasahuje územie Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty. Z hľadiska administratívno-právneho patrí obec do okresu Ilava a Trenčianskeho samosprávneho kraja. Rozloha územia je 553,4 hektárov.

Obec Dulov vznikla v minulom storočí spojením dvoch častí – Dulova a Novej Vsi.

Doteraz prvá známa písomná zmienka o Dulove je z roku 1259 – vtedajší názov Dulow. Názov Dulov sa ustálil od roku 1927. Z územia Dulova zatiaľ nepoznáme výraznejšie archeologické nálezy. Hovoriť teda môžeme až o osídlení v historickej dobe. V roku 1259 sa už uvádza „terra Dulo“ (zem Dulov). Dulov bol typickou zemianskou dedinou, od začiatku ho vlastnili viaceré zemianske rody.

Od dávnych čias boli obyvateľmi Dulova Slováci, iba sem-tam tu našli domov ľudia z Moravy a dolných zemí.

Kontakty

Adresa: Obecný úrad, 018 52 Dulov 168

Starosta obce: Ing. Jozef Šamaj

Telefón: 042/447 1100, 042/471 0389

E-mail: obecdulov@stonline.sk

Web: www.dulov.sk

Úradné hodiny

Po:   07:00 - 15:30

Ut:   07:00 - 15:30

St:   07:00 - 17:00

Št:   07:00 - 15:30

Pi:   07:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:45

Adresár inštitúcií

Miestna akčná skupina Vršatec
web: http://www.masvrsatec.sk

Cintorín Dulov
web: http://www.dulov.cintoriny.sk/

Turistický portál MAS Vršatec
web: http://www.turista.masvrsatec.sk

Trenčiansky samosprávny kraj
web: http://www.tsk.sk

Ústredný portál verejnej správy
web: http://www.portal.gov.sk

Katastrálny portál
web: http://www.katasterportal.sk

Cestovné poriadky SAD a ŽSR
web: http://www.cp.sk

Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom autora.