AKTUALITY/ OZNAMY

Vývoz komunálneho odpadu - zmena

25.04.2017 | admin

Vývoz komunálneho odpadu sa uskutoční v stredu 03.05.2017.

Zobraziť celý text »

Oznámenie o doručení písomnosti - apríl Rendek III.

20.04.2017 | admin

Oznamujeme doručenie písomnosti občanovi.

Zobraziť celý text »

Rozhodnutie o povolení pozemkových úprav

19.04.2017 | admin

Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor oznamuje verejnou vyhláškou povolenie pozemkových úprav formou JPÚ v lokalite Hrubá Niva v k.ú. Dulov. Rozhodnutie sa zverejňuje na dobu 15 dní odo dňa vyvesenia.

Zobraziť celý text »

Oznámenie o uložení zásielky - apríl Rendek P.

18.04.2017 | admin

Oznamujeme doručenie písomnosti občanovi.

Zobraziť celý text »

Prerušenie distribúcie elektriny - máj 2017

18.04.2017 | admin

Oznamujeme občanom, že dňa 12.05.2017 t. j. v piatok, v čase od 8.00 do 13.30 hod. bude prerušená dodávka elektriny v časti našej obce.

Zobraziť celý text »

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru upozorňuje

05.04.2017 | admin

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru upozorňuje na možný vznik požiarov v prírodnom prostredí a na dodržiavanie povinností, ktoré im vyplývajú zo zákona o ochrane pred požiarmi.

Zobraziť celý text »

Prerušenie distribúcie elektriny - apríl 2017

05.04.2017 | admin

Oznamujeme občanom, že dňa 28. apríla 2017, t. j. piatok, v čase od 07.30 - 15.30 hod. bude prerušená dodávka elektriny v časti našej obce od s. č. 201 po 208 vrátanie 289 a 401.

Zobraziť celý text »

Jarná deratizácia 2017

23.03.2017 | admin

Regionálny úrad verejného zdravotníctva nariaďuje opatrenie zabezpečiť vykonanie jarnej deratizácie v termíne od 1.4.2017 do 15.5.2017.

Zobraziť celý text »

Štatistické zisťovanie HFCS

09.02.2017 | admin

Štatistický úrad Slovenskej republiky v mesiacoch február až apríl 2017 uskutoční štatistické zisťovanie v domácnostiach v rámci SR. Do zisťovania boli zaradené aj niektoré domácnosti v obci. Prosíme členov domácnosti o spoluprácu pri vykonávaní tohto prieskumu.

Zobraziť celý text »

Zvoz plastov 1. polrok 2017

03.01.2017 | admin

Oznamujeme termíny zvozu plastov v 1. polroku 2017.

Zobraziť celý text »

Vážení spoluobčania, milí návštevníci,

vítame Vás na internetovej stránke obce Dulov.

Vytvorením tejto internetovej stránky Vám chceme priblížiť minulosť, ale aj súčasnosť našej malej obce. Veríme, že Vám poskytneme zaujímavé informácie z jej histórie i súčasnosti, informácie zo športu, kultúry, školstva, záujmovej činnosti.

Niekoľko faktov na úvod

Dulov leží na Považí v Ilavskej kotline na pravej strane rieky Váh. Okolo obce Dulov sa rozprestiera rovina. Najnižší bod územia je 245 m.n.m., najvyšší 429 m.n.m. Do severozápadnej časti katastra obce zasahuje územie Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty. Z hľadiska administratívno-právneho patrí obec do okresu Ilava a Trenčianskeho samosprávneho kraja. Rozloha územia je 553,4 hektárov.

Obec Dulov vznikla v minulom storočí spojením dvoch častí – Dulova a Novej Vsi.

Doteraz prvá známa písomná zmienka o Dulove je z roku 1259 – vtedajší názov Dulow. Názov Dulov sa ustálil od roku 1927. Z územia Dulova zatiaľ nepoznáme výraznejšie archeologické nálezy. Hovoriť teda môžeme až o osídlení v historickej dobe. V roku 1259 sa už uvádza „terra Dulo“ (zem Dulov). Dulov bol typickou zemianskou dedinou, od začiatku ho vlastnili viaceré zemianske rody.

Od dávnych čias boli obyvateľmi Dulova Slováci, iba sem-tam tu našli domov ľudia z Moravy a dolných zemí.

Kontakty

Adresa: Obecný úrad, 018 52 Dulov 168

Starosta obce: Ing. Jozef Šamaj

Telefón: 042/ 447 1100, 0948 949 848

E-mail: obecdulov@stonline.sk

Web: www.dulov.sk

Úradné hodiny

Po:   07:00 - 15:30

Ut:   07:00 - 15:30

St:   07:00 - 17:00

Št:   07:00 - 15:30

Pi:   07:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:45

Adresár inštitúcií

Miestna akčná skupina Vršatec
web: http://www.masvrsatec.sk

Turistický portál MAS Vršatec
web: http://www.turista.masvrsatec.sk

Trenčiansky samosprávny kraj
web: http://www.tsk.sk

Ústredný portál verejnej správy
web: http://www.portal.gov.sk

Katastrálny portál
web: http://www.katasterportal.sk

Cestovné poriadky SAD a ŽSR
web: http://www.cp.sk

Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom autora.