AKTUALITY/ OZNAMY

Oznámenie o čase a mieste konania volieb prezidenta Slovenskej republiky

18.02.2019 | admin

Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa budú konať 16. marca 2019 v čase od 7.00 do 22.00 hod. v zasadačke obecného úradu v Dulove. V prípade, ak ani jeden z kandidátov nezíska v prvom kole volieb nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, druhé kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky sa uskutoční 30. marca 2019 v čase od 7.00 do 22.00 hod.

Zobraziť celý text »

Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

18.02.2019 | admin

Štátna veterinárna a potravinová správa SR podľa § 6 ods. 2 písm. p) zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov usmerňuje postup registrácie chovov s maximálne jedným kusom ošípanej určenej na domácu spotrebu.

Zobraziť celý text »

Pozvánka na divadelné predstavenie "Podfuk"

07.02.2019 | admin

Mesto Ilava - Oddelenie kultúry Vás pozýva na divadelné predstavenie so známymi hereckými hviezdami s názvom "Podfuk", s hudbou členov skupiny HEX a Tomáša Slobodu v réžií Nikitu Slováka, ktoré sa uskutoční v pondelok 18. februára 2019 o 18.00 hod. v dome kultúry v Ilave. Vstupné je 13 €. Vstupenky si môžete v predpredaji zakúpiť v knižnici v Ilave v pracovných dňoch do 16.30 hod. /v utorok do 15.00 hod./

Zobraziť celý text »

Pozvánka na Maškarný ples

06.02.2019 | admin

Základná škola, Materská škola a Obecný úrad v Dulove pozýva všetky deti a rodičov na Maškarný ples, ktorý sa uskutoční 1. marca 2019 o 16.00 hod. v sále kultúrneho domu v Dulove.

Zobraziť celý text »

Vyhlásenie výberového konania na funkciu hlavného kontrolóra v obci Červený Kameň

06.02.2019 | admin

Obec Červený Kameň vyhlasuje výberové konanie na funkciu: "Hlavný kontrolór obce Červený Kameň". Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra zašlú alebo odovzdajú písomnú žiadosť s predpísanými náležitosťami a prílohami do 28.02.2019 na adresu: Obec Červený Kameň, Obecný úrad, 018 56 Červený Kameň 226 v uzavretej obálke s označením "Voľba hlavného kontrolóra - NEOTVÁRAŤ".

Zobraziť celý text »

Voľby do Európskeho parlamentu - Informácia pre voličov

04.02.2019 | admin

Podľa § 21 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva zverejňujeme informáciu pre voličov k voľbám do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať v sobotu 25. mája 2019.

Zobraziť celý text »

Oznámenie o uložení zásielky - Február Cíbik

04.02.2019 | admin

Oznamujeme doručenie písomnosti občanovi.

Zobraziť celý text »

Informácia pre voliča

11.01.2019 | admin

V zmysle § 21 ods. 1 zákona 180/2014 Z. z. o výkone volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme Informáciu pre voliča o práve voliť a práve byť volený, hlasovacom preukaze a spôsobe hlasovania v nadchádzajúcich voľbách prezidenta SR, ktoré sa budú konať 16. marca 2019.

Zobraziť celý text »

Zmena otváracích hodín

27.03.2018 | admin

Oznamujeme občanom, že vo štvrtok 29. marca 2018, bude Obecný úrad otvorený od 7.00 hod. do 12.00 hod.

Zobraziť celý text »

Vážení spoluobčania, milí návštevníci,

vítame Vás na internetovej stránke obce Dulov.

Vytvorením tejto internetovej stránky Vám chceme priblížiť minulosť, ale aj súčasnosť našej malej obce. Veríme, že Vám poskytneme zaujímavé informácie z jej histórie i súčasnosti, informácie zo športu, kultúry, školstva, záujmovej činnosti.

Niekoľko faktov na úvod

Dulov leží na Považí v Ilavskej kotline na pravej strane rieky Váh. Okolo obce Dulov sa rozprestiera rovina. Najnižší bod územia je 245 m.n.m., najvyšší 429 m.n.m. Do severozápadnej časti katastra obce zasahuje územie Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty. Z hľadiska administratívno-právneho patrí obec do okresu Ilava a Trenčianskeho samosprávneho kraja. Rozloha územia je 553,4 hektárov.

Obec Dulov vznikla v minulom storočí spojením dvoch častí – Dulova a Novej Vsi.

Doteraz prvá známa písomná zmienka o Dulove je z roku 1259 – vtedajší názov Dulow. Názov Dulov sa ustálil od roku 1927. Z územia Dulova zatiaľ nepoznáme výraznejšie archeologické nálezy. Hovoriť teda môžeme až o osídlení v historickej dobe. V roku 1259 sa už uvádza „terra Dulo“ (zem Dulov). Dulov bol typickou zemianskou dedinou, od začiatku ho vlastnili viaceré zemianske rody.

Od dávnych čias boli obyvateľmi Dulova Slováci, iba sem-tam tu našli domov ľudia z Moravy a dolných zemí.

Kontakty

Adresa: Obecný úrad, 018 52 Dulov 168

Starosta obce: Ing. Jozef Šamaj

Telefón: 042/447 1100, 042/471 0389

E-mail: obecdulov@stonline.sk

Web: www.dulov.sk

Úradné hodiny

Po:   07:00 - 15:30

Ut:   07:00 - 15:30

St:   07:00 - 17:00

Št:   07:00 - 15:30

Pi:   07:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:45

Adresár inštitúcií

Miestna akčná skupina Vršatec
web: http://www.masvrsatec.sk

Cintorín Dulov
web: http://www.dulov.cintoriny.sk/

Turistický portál MAS Vršatec
web: http://www.turista.masvrsatec.sk

Trenčiansky samosprávny kraj
web: http://www.tsk.sk

Ústredný portál verejnej správy
web: http://www.portal.gov.sk

Katastrálny portál
web: http://www.katasterportal.sk

Cestovné poriadky SAD a ŽSR
web: http://www.cp.sk

Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom autora.