AKTUALITY/ OZNAMY

Výkup papiera - Január 2019

16.01.2019 | admin

Oznamujeme občanom, že v pondelok 21. januára 2019 sa v našej obci uskutoční výkup papiera.

Zobraziť celý text »

Návrh dodatku č. 3 k VZN č. 1/2013

14.01.2019 | admin

Obecný úrad v Dulove pripravil návrh Dodatku č. 3 k VZN č. 1/2013 o podmienkach a spôsobe financovania materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Dulov. Dodatkom sa stanovuje rozpočet výdavkov na rok 2019. Návrh je zverejnený na verejnej tabuli a webovom sídle obce od 14.01.2019, kedy začína aj lehota na pripomienkovanie. Ukončenie lehoty na pripomienkovanie je 25.01.2019. Návrh dodatku sa bude prejednávať na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Zobraziť celý text »

Návrh dodatku č. 2 k VZN č. 3/2015

14.01.2019 | admin

Obecný úrad v Dulove pripravil návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 3/2015, ktorým sa určuje miesto a čas zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole a výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských zariadení v obci Dulov. Návrh je zverejnený na verejnej tabuli a webovom sídle obce od 14.01.2019, kedy začína aj lehota na pripomienkovanie. Ukončenie lehoty na pripomienkovanie je 25.01.2019. Návrh dodatku sa bude prejednávať na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Zobraziť celý text »

Veľký zimný výpredaj v Odeme

11.01.2019 | admin

Firma Odema Púchov Vás pozýva na veľký zimný výpredaj. Akcia -30% na všetok nezľavnený tovar (neplatí na pánske obleky, saká, nohavice a košele). Akcia trvá od 9.1.2019 od 26.1.2019.

Zobraziť celý text »

Prerušenie distribúcie elektriny - Február 2019

11.01.2019 | admin

Oznamujeme občanom, že dňa 08.02.2019 v čase od 7.30 - 16.00 hod. bude prerušená distribúcia elektriny v časti našej obce.

Zobraziť celý text »

Informácia pre voliča

11.01.2019 | admin

V zmysle § 21 ods. 1 zákona 180/2014 Z. z. o výkone volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme Informáciu pre voliča o práve voliť a práve byť volený, hlasovacom preukaze a spôsobe hlasovania v nadchádzajúcich voľbách prezidenta SR, ktoré sa budú konať 16. marca 2019.

Zobraziť celý text »

Harmonogram zberu plastov v roku 2019

07.01.2019 | admin

Oznamujeme termíny zberu plastov v obci Dulov v roku 2019.

Zobraziť celý text »

Novoročný príhovor starostu obce 2019

07.01.2019 | admin

Novoročný príhovor starostu obce.

Zobraziť celý text »

Preventívne opatrenia pre zimné vykurovacie obdobie

27.11.2018 | admin

Územný výbor dobrovoľnej požiarnej ochrany Vám ponúka niekoľko preventívnych opatrení na predchádzanie vzniku požiarov počas vykurovacieho obdobia.

Zobraziť celý text »

Zmena otváracích hodín

27.03.2018 | admin

Oznamujeme občanom, že vo štvrtok 29. marca 2018, bude Obecný úrad otvorený od 7.00 hod. do 12.00 hod.

Zobraziť celý text »

Vážení spoluobčania, milí návštevníci,

vítame Vás na internetovej stránke obce Dulov.

Vytvorením tejto internetovej stránky Vám chceme priblížiť minulosť, ale aj súčasnosť našej malej obce. Veríme, že Vám poskytneme zaujímavé informácie z jej histórie i súčasnosti, informácie zo športu, kultúry, školstva, záujmovej činnosti.

Niekoľko faktov na úvod

Dulov leží na Považí v Ilavskej kotline na pravej strane rieky Váh. Okolo obce Dulov sa rozprestiera rovina. Najnižší bod územia je 245 m.n.m., najvyšší 429 m.n.m. Do severozápadnej časti katastra obce zasahuje územie Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty. Z hľadiska administratívno-právneho patrí obec do okresu Ilava a Trenčianskeho samosprávneho kraja. Rozloha územia je 553,4 hektárov.

Obec Dulov vznikla v minulom storočí spojením dvoch častí – Dulova a Novej Vsi.

Doteraz prvá známa písomná zmienka o Dulove je z roku 1259 – vtedajší názov Dulow. Názov Dulov sa ustálil od roku 1927. Z územia Dulova zatiaľ nepoznáme výraznejšie archeologické nálezy. Hovoriť teda môžeme až o osídlení v historickej dobe. V roku 1259 sa už uvádza „terra Dulo“ (zem Dulov). Dulov bol typickou zemianskou dedinou, od začiatku ho vlastnili viaceré zemianske rody.

Od dávnych čias boli obyvateľmi Dulova Slováci, iba sem-tam tu našli domov ľudia z Moravy a dolných zemí.

Kontakty

Adresa: Obecný úrad, 018 52 Dulov 168

Starosta obce: Ing. Jozef Šamaj

Telefón: 042/447 1100, 042/471 0389

E-mail: obecdulov@stonline.sk

Web: www.dulov.sk

Úradné hodiny

Po:   07:00 - 15:30

Ut:   07:00 - 15:30

St:   07:00 - 17:00

Št:   07:00 - 15:30

Pi:   07:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:45

Adresár inštitúcií

Miestna akčná skupina Vršatec
web: http://www.masvrsatec.sk

Cintorín Dulov
web: http://www.dulov.cintoriny.sk/

Turistický portál MAS Vršatec
web: http://www.turista.masvrsatec.sk

Trenčiansky samosprávny kraj
web: http://www.tsk.sk

Ústredný portál verejnej správy
web: http://www.portal.gov.sk

Katastrálny portál
web: http://www.katasterportal.sk

Cestovné poriadky SAD a ŽSR
web: http://www.cp.sk

Na celý obsah webovej stránky sa vzťahujú autorské práva. Jeho ďalšie šírenie, kopírovanie alebo iné použitie je možné len s písomným súhlasom autora.